skip to Main Content
88535418(021) Geojarf@Gmail.com

روش مغناطيس سنجي قديمي ترين روش ژئوفيزيك اكتشافي است. در اصول و حتي تعبير و تفسير شباهت هاي بسياري با روش هاي ثقل سنجي دارد. اما به طور معمول اين روش پيچيده تر است و تغييرات ميدان مغناطيسي نيز نامنظم تر و محلي تر از شتاب ثقل زمين است. در اين روش اندازه گيري تغييرات ميدان مغناطيسي زمين انجام مي شود. چرا كه برخي از مواد مانند مگنتيت در ميدان مغناطيسي زمين، آنومالي هاي بالاي مغناطيسي نشان مي دهند. كانسارهاي آهن، مس هاي اسكارن، نيكل و آزبست به دليل همراهي با كانه هاي مغناطيسي، با برداشت هاي مغناطيس سنجي به راحتي قابل اكتشافند. حتي برخي از ژئوفيزيكدانان اكتشافي، اين روش را براي اكتشاف طلاي پلاسري به علت همراهي آن با ماسه هاي سياه حاوي مقادير بالاي مگنتيت، توصيه مي كنند.

کاربردهای روش مغناطیس­ سنجی:

  • اکتشاف کانی های فلزی به خصوص معادن آهن
  • تحلیل و بررسی سایت های باستان شناسی
  • بررسی وضعیت سنگ بستر

دستگاه ها و تجهیزات روش مغناطیس­ سنجی موجود در شرکت ژئو ژرف آزمـــا:

  • یک دستگاه مغناطیس سنجی مدل GSM-19T ساخت شرکت GEM SYSTEM کانادا که تحمل تغییرات 7000 گاما در یک متر، دقت 05/0 گاما و قابلیت 2 برداشت در ثانیه را دارد و همچنین قابلیت نصب GPS با دقت یک متر و قابلیت اندازه­ گیری گرادیان را نیز دارا می باشد
  • یک دستگاه مگنتومتر پروتون Geometrix ساخت کشور آمریکا با دقت 1 نانو تسلا
دانلود بروشور

Back To Top