skip to Main Content
88535418(021) Geojarf@Gmail.com

شرکت ژئو ژرف آزما به عنوان يك نهــاد تخصصي مشاور در پروژه های تخصصی ژئو فیزیک، خدمات فني ذیل را ارائه می کند.

مطالعات زلزله شناسی تحلیل خطر زمین لرزه

تحلیل خطر زمین لرزه به تخمین کمی خطرات لرزش زمین در یک محل خاص مربوط می شود. خطرات لرزه ای در شرایطی که زلزله مشخصی مد نظر باشد، به صورت تعینی و در شرایطی که اندازه، زمان و مکان زلزله قطعی نباشد به صورت احتمالی بررسی می شود به طورکلی تحلیل خطر زمین لرزه ای می تواند به دو صورت تعینی و احتمالی انجام گیرد.

روش های مقاومت سنجی الکتریکی

شامل انجام عملیات مغناطیس سنجی و IP جهت پیجویی و اکتشافات مواد معدنی، ارایه خدمات مشاوره و فنی از قبیل انجام عملیات ژئو الکتریک به منظور اکتشاف سفره های آب زیر زمینی جهت احداث چاه آب برای زمین های کشاورزی،‌ کارخانه ها، کارگاه ها و شهرک های صنعتی، شناسایی مسیر آب های زیر زمینی، ارائه شکل هندسی آبخوان، تعیین محل قنات های قدیمی

 

روش های لرزه نگاری

اساس روشهاي لرزه نگاري بر اين حقيقت استوار است كه امواج الاستيك با سرعتهاي متفاوت در لايه هاي مختلف زير سطح سير مي كنند. لذا در اين روشها، امواج در يك نقطه توليد شده و در يك سري نقاط ديگر، زمان رسيد انرژي منعكس يا منكسره از ناپيوستگيها يا فصل مشترك لايه هاي مختلف اندازه گيري مي شود.

روش مغناطیس سنجی

روش مغناطيس سنجي قديمي ترين روش ژئوفيزيك اكتشافي است. در اصول و حتي تعبير و تفسير شباهتهاي بسياري با روشهاي ثقل سنجي دارد. اما به طور معمول اين روش پيچيده تر است و تغييرات ميدان مغناطيسي نيز نامنظم تر و محلي تر از شتاب ثقل زمين است. در اين روش اندازه گيري تغييرات ميدان مغناطيسي زمين انجام مي شود.

 

روشهای الکترومغناطیسی رادار نفوذی زمین(GPR)

پی جویی تاسیسات زیرزمینی، مطالعه گستره آلودگي آبهاي زيرزميني و بررسی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از باطله های معدنی و ارزیابی آنها با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی آشکارسازی ساختارهای مدفون در محوطه های باستانی

 

آزمایش سونیک شمع

آزمایش PIT یکی از روش های غیر مخرب برای تشخیص یکپارچگی و سلامت شمع است که بدلیل سهولت و قیمت مناسب، بسیار متداول است. در این آزمایش توسط یک چکش سبک دستی به وزن 5 تا 10 کیلوگرم ضربه ای به سر شمع اعمال می شود که یک موج فشاری (Compressive Stress Wave) در طول شمع ایجاد می نماید. موج اولیه هر جا که با تغییر خصوصیات ابعادی- مکانیکی سازه شمع، یا امپدانس (Impedance)، مواجه گردد به سمت سر شمع بازگشت داده می شود.

 

Back To Top